Formulier verhuur / verkoop hal

Formulier voor bedrijfshal eigenaar om aan te geven dat er een nieuwe huurder of koper is gevonden voor de bedrijfshal.

    Bedrijfshal gegevens

    Gegevens nieuwe koper of huurder

    Gegevens eigenaar

    • Een exemplaar van het Huishoudelijk Reglement van de Beheervereniging BCL

    • Een formulier voor opgave van de uit te voeren activiteiten in de verkochte/verhuurde bedrijfsunit