Formulier verhuur / verkoop hal

Formulier voor bedrijfshal eigenaar om aan te geven dat er een nieuwe huurder of koper is gevonden voor de bedrijfshal.

Bedrijfshal gegevens


Gegevens nieuwe koper of huurderGegevens eigenaar


  • Een exemplaar van het Huishoudelijk Reglement van de Beheervereniging BCL
  • Een formulier voor opgave van de uit te voeren activiteiten in de verkochte/verhuurde bedrijfsunit