Brandbeveiliging

Brandblusser

Per bedrijfshal wordt door de beheervereniging een brandblusser geleverd conform de eisen die door de opstalverzekering worden gesteld.

 

De eigenaar van de bedrijfshal is verplicht deze brandblusser op een goed bereikbare plaats te positioneren. De eigenaar wordt verplicht om de brandblusser op een correcte manier te beheren en te gebruiken. Tevens is medewerking aan een jaarlijkse controle verplicht. Gebruik van de blusser dient onmiddellijk aan het bestuur te worden gemeld. De beheervereniging blijft eigenaar van de brandblusser.

 

Bij verkoop van de bedrijfshal dient de brandblusser te worden overgedragen aan de nieuwe eigenaar.

 

De jaarlijkse keuring wordt uitgevoerd in samenwerking met De Haas Brandpreventie. We zullen tijdig aangeven wanneer de brandblussers weer gekeurd moeten worden via een nieuwsbericht op deze website.

Vlamdovende afvalbak

Per bedrijfshal dient er een metalen of vlamdovende afvalbak beschikbaar te zijn met een capaciteit die in verhouding staat tot de hoeveelheid geproduceerd afval.

 

De eigenaar of gebruiker is zelf verantwoordelijk voor aanschaf hiervan.