Bestuur

Bestuur / activiteiten commissie

Voorzitter
Bas Timmers

 

Secretaris/ Penningmeester
Pieter van de Schepop

Interesse in een rol binnen het bestuur?

 

Vul het formulier in of neem contact op met een van onze bestuursleden.

  Doel

  In artikel 3 van de statuten van de Beheervereniging Bedrijvencomplex Landweerstraat (BCL) staat het volgende:

   

  De vereniging heeft ten doel:

   

  A: Het beheren van een terrein dat bestemd is tot in- uitrit en parkeerplaatsen, gelegen te Oss, nabij de Landweerstraat Zuid, hierna te noemen:”het gemeenschappelijke terrein”, deeluitmakend van het Bedrijvencomplex Landweerstraat (“BCL”) te Oss, omvattende bedrijfsverzamelgebouwen met daarin afzonderlijke units; alsmede het in eigendom hebben van gronden en wegen die dienstbaar kunnen zijn aan voormeld complex en het namens de leden sluiten van collectieve of individuele overeenkomsten op het gebied van verzekeringen, beveiliging of anderszins.

   

  B: het zorgen voor preventieve veiligheid, onder meer door het stellen van poorten en erfafscheidingen en het opstellen van regels voor het gebruik van het gemeenschappelijke terrein;

   

  C: het beheren van gelden die worden gestort in een beheerfonds waaruit zal/zullen worden betaald:

  • het onderhoud van de op gemeld perceel te realiseren bedrijfsverzamelgebouwen, welke bedrijfsverzamelgebouwen verdeeld zullen worden in afzonderlijke units, hierna te noemen: “het bedrijfsverzamelgebouw”;
  • het onderhoud van het gemeenschappelijke terrein;
  • de kosten van collectieve verzekeringsovereenkomsten en de kosten van collectief geregelde beveiliging; onder het gemeenschappelijk uit te voeren onderhoud van de bedrijfsverzamelgebouwen en het gemeenschappelijk terrein is in elk geval begrepen:
  • de dakbedekking;
  • het buitenschilderwerk in een uniform kleurschema;
   gevelreiniging;
  • onkruidverwijdering in het straatwerk;
  • ophalen en onderhouden van het straatwerk; een en ander conform een door de algemene ledenvergadering goed te keuren begroting;

   

  D: het opstellen van richtlijnen voor het plaatsen van reclames op gevel en dak naast eventuele gemeentelijke verordeningen op dit gebied, buitenzonweringen, alsmede het plaatsen van machines op het dak.