Algemene ledenvergadering 2019

Algemene ledenvergadering 2019

Aan alle leden van de Beheervereniging BCL,

Hierbij wordt U uitgenodigd voor de 13e Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van eigenaren van het BedrijfComplex Landweerstraat te Oss. De vergadering zal worden gehouden op Dinsdag 10 December 2019 om 19:30 uur , in de Berkenzaal van Motel de Naaldhof gelegen aan de Docfalaan 22 te Oss.

Belangrijke mededeling:
Hoofdthema zal zijn het uitbesteden van de werkzaamheden voor de VVE van de BCL, aangezien er geen vrijwilligers meer zijn om bestuursfuncties over te nemen.

Wanneer U zonder afmelding niet aanwezig bent op de ledenvergadering worden de gemaakte kosten voor de vergadering naar ratio aan u doorbelast.

Heeft U belangrijke zaken welke u graag wilt bespreken verzoeken wij u deze onderwerpen met een korte uitleg  per mail te versturen naar: secretarisBCL@live.nl

Geef a.u.b. uw aanwezigheid of afwezigheid bij de ALV door via onze website.

https://www.bcl-oss.nl/onderhoud/aanmelden-vergadering/

Wij rekenen op uw aanwezigheid

Namens het bestuur van BCL

Bijlage: Agenda Ledenvergadering BCL 2019